Chính sách bồi thường

Chính sách bồi thường
Chính sách bồi thườngChính sách bồi thường
Quý khách hàng sẽ được bồi thường nếu cả 2 bên thống nhất xác định lỗi thuộc nhà sản xuất, sản phẩm gây ảnh hưởng, thiệt hại về tài chính đến quá trình sản xuất của Quý khách hàng.
Chính sách bồi thường hàng hóa của DUCMINHFOOD
Khi sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của Top Ship. Khách hàng tùy chọn dịch vụ đối tác vận chuyển nào tại Top Ship sẽ được áp dụng chính sách theo nhà vận chuyển với bưu gửi đó.
Toàn bộ đơn hàng của DUCMINHFOOD bắt buộc cần đóng bảo hiểm, mức phí như sau: 
– Hàng hóa có giá trị đóng bảo hiểm <= 3.000.000VNĐ: Miễn phí bảo hiểm hàng hóa. 
– Hàng hóa có giá trị đóng bảo hiểm > 3.000.000 VNĐ (tối đa là 20.000.000 VNĐ): Phí bảo hiểm là 0.5% giá trị hàng hoá. (Giá trị bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT). 
– DUCMINHFOOD sẽ bồi hoàn 100% giá trị đóng bảo hiểm khi mất hàng (tối đa 20.000.000 VNĐ) nếu người gửi có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hóa (hoá đơn nhập hàng, bill mua hàng hợp lệ và khớp với thông tin sản phẩm trên hệ thống DUCMINHFOOD,..). Trong trường hợp người gửi không thể chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hoá, bồi thường tối đa 01 lần cước phí vận chuyển. 
Lưu ý: Trường hợp hàng hóa hư hỏng, giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ hư hỏng của hàng hóa. DUCMINHFOOD không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu Khách hàng/người gửi không khai đầy đủ thông tin sản phẩm và giá trị hàng hóa.