Sản phẩm‎ > ‎BỘT MÌ‎ > ‎

Bột mì ATTA - Bột mỳ ATTA - ATTA flour - India flour - bột ATTA


Bột mì ATTA, bột mì nguyên cám, bột mì ấn độ, bột mì chay, bột mì làm thực phẩm chay

Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ Bột Mì Nguyên Cám ATTA (bột ATTA) loại chất lượng tốt với số lượng lớn cho công ty, nhà hàng, khách sạn và nhà máy. Đảm bảo hàng chất lượng ổn định, vì đã được chúng tôi lựa chọn cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng từ các nguồn rõ ràng mang đến nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.
Quý công ty, nhà hàng, khách sạn và nhà máy có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin đầy đủ nhất về sản phẩm
Bột mì atta (Bột mỳ atta) là bột mì nguyên chất, làm từ lúa mì cứng (cùng nguyên liệu làm pasta) nên đặc tính rất hay là hàm lượng đạm cao nhưng riêng gluten lại thấp. Phía trên có nói đến vùng Punjab vì đó là vựa lương thực của Ấn Độ do có khí hậu cận nhiệt đới, đất màu mỡ, mưa nhiều, một năm trồng lúa mì, năm sau trồng lúa gạo. Hầu hết lúa mì Ấn Độ trồng tại vùng này, một số loại gạo nổi tiếng ngon cũng ở đây. Thói quen ăn bánh bột mì cũng từ đây mà lan rộng. Mình dùng chữ “bánh bột mì” vì nói “bánh mì” thì chúng ta hay người Tây thường nghĩ rằng bánh đã ủ lên men. Bánh bột mì Ấn Độ (bột mỳ Ấn Độ) đều là bánh mì dẹt (flatbread) và truyền thống đều là không ủ lên men

Nhiều người nghĩ rằng naan là bánh của Ấn Độ nhưng thực ra đó là một loại bánh của người Tajik (Tajikistan ngày nay). Người Tajik có thực phẩm trong nhà mà không có bánh non thì sẽ nói là nhà hết thức ăn rồi. Phương pháp lên men bánh non được phổ biến ra khắp Trung Á và hình dạng hiện đại của naan Ấn Độ là du nhập từ Ba Tư (Iran ngày nay). Bột sau khi cán sẽ được ấn dính vào thành của tandoor, đến khi chín thì dùng hai thanh sắt gắp ra rất khéo léo.
Chữ “roti” và “chapati” thường bị dùng lẫn lộn và coi như là một. Một cách chính xác thì roti là chỉ bánh không lên men, làm bằng bột nào cũng được. Chapati là bánh làm bằng bột mì nguyên chất, nấu bằng tava và mỏng hơn. Roti/Chapati mà có nhân gọi là paratha.

Bột mì ATTA - bot mi atta - bot mi an do - bột mì ấn độ - atta flour - india flour - islamic flour


ATTA Wheat Flour, Islamic flour, india Flour

ATTA Flour, India flour, Whole wheat flour, islamic flour, islamic food, india food

We specialize in providing bulk quantities of ATTA Raw Rice Flour in large quantities to companies, restaurants, hotels and factories. Ensuring consistent quality, as we have carefully selected and carefully checked from the source clearly bring the nutritional value of the product.
Your company, restaurant, hotel and factory needs please contact us for the full product information.
Wheat flour is made from hard wheat (with pasta ingredients), so its good properties are high in protein but low in gluten. The above is referred to Punjab because it is the food of India because of the subtropical climate, fertile soil, heavy rain, one year of wheat, next year of rice cultivation. Most of the Indian wheat grown in this area, some delicious rice varieties are also here. The habit of eating bread flour from here to spread. We use the word "wheat cake" for saying "bread" we or the West often think that the cake was fermented. Indian bread flour is flatbread and traditionally is not fermented
Many people think that naan is Indian bread but it is actually a kind of Tajik (Tajikistan) cake. The Tajik have no food in the house, but they say that the food is gone. The method of fresh brewing is popular throughout Central Asia and the modern shape of Indian naas is from Persia (present-day Iran). After pressing, the stick will be pressed into the tandoor wall, until it is ripe, using two iron rods are very clever.
The term "roti" and "chapati" are often used interchangeably and are considered as one. Precisely, roti is the only non-fermented cake, made of any powder. Chapati is made of whole wheat flour, cooked in tava and thinner. Roti / Chapati which has a core called paratha.
star-list-style