Sản phẩm‎ > ‎MEN & PHỤ GIA‎ > ‎

Phụ gia giòn quẩy

Phụ gia giòn quẩy

Phụ gia giòn quẩy, quẩy hà nội


Bột phụ gia, màu trắng, chuyên dùng làm quẩy, có tác dụng làm giòn quẩy, công thức pha trộn 1kg bột tương ứng với 3g phụ gia, sản phẩm được đóng gói 1kg/1 túi
Phụ gia giòn quẩy


Comments